تنوع ضخامت در ژئوممبرین ها بستگی به نوع کاربرد آنها برای جلوگیری از حرکت مایعات و گازها در محل دفن پسماندها،تونل سازی و مهندسی هیدرولیک دارد. عموما ژئوممبرین ها با فرمول های متفاوت پلی اتیلن (برای مثال: با چگالی متفاوت) ساخته می شوند. معمولا ضخامت ژئوممبرین از ۱ میلی متر به بالا هستند.

ژئوممبرین ها توسط گروه نصاب بصورت صفهای منظم در کنار هم قرار می گیرند و جوش می خورند. در کاربرد هایی که متضمن فشارهای قائم کمتری هستند از ورقهای پلاستیکی با ضخامتی بین ۳/۰ میلیمتر تا ۱ میلیمتر می توان استفاده کرد اگرچه این ضخامت ها برای پوششهای دایمی (برای مثال: کاربرد در حوضچه ها) قابل کاربرد نیستند. لاینرهای رسی-ژئوسینتتیکی در بعضی موارد برای آب بندی استفاده می شوند که در این موارد بنتونیت نقش آب بند را ایفا می کند.

در محل های دفن ژئوممبرین های ساخته شده از پلی اتیلن سنگین (با ضخامت ۲ میلیمتر به بالا) به صورت انحصاری استفاده می شوند. برای جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی ژئوممبرین های ساخته شده از پلی اتیلن سنگین و باضخامت عموما ۱ میلیمتر استفاده می شوند. در تونل سازی، عموماً از ژئوممبرین هایی با لایه سیگنال دهنده استفاده می شود.

در  شیب های تند اتفاده از ژئوممبرین های مضرس یا با سطح پردازش شده می تواند به عنوان راه حل مد نظر قرار گیرد.لاینر های رسی-ژئوسینتتیکی سوزنی شده با پیوند داخلی مکانیکی و با وزن واحد سطح ژئوتکستایل ( ۳۰۰ گرم بر متر مربع) برای ژئوتکستایل پوشش و جایدهنده بنتونیت برای استفاده در شیب های تند طراحی شده اند. این گونه ژئوتکستایل ها زاویه اصطکاک داخلی بیش از دیگر انواع دارند.